Osa 4

Yhteenveto

Tässä osassa tutustuttiin käsitteeseen mediatyyppi sekä tietokannassa olevien tiedostojen käsittelyyn. Tarkastelimme ohjelmistotuotantoprosessin vaiheita, pohdimme sovelluksen rakennetta ja tutustuimme sovelluksen jakamiseen pienempiin sovelluksen sisäisiin palveluihin. Tarkastelimme sovellusten automaattista testaamista niin integraatiotestauksen kuin järjestelmätestauksen menetelmin, missä ensimmäisellä testataan sovelluksen sisäisiä palveluita ja jälkimmäisellä testataan sovellusta kokonaisuutena. Tutustuimme lisäksi sovelluksen siirtämiseen Heroku-nimiseen pilvipalveluun.

Vastaa lopuksi seuraavaan itsearviointikyselyyn ja keksi kurssimateriaalin neljännestä osasta monivalintakysymys.

Pääsit aliluvun loppuun!

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!