Osa 2

Yhteenveto

Tässä osassa tutustuttiin näkymätemplatejen luomiseen sekä palvelimella olevan tiedon käyttäjälle näyttämiseen. Opettelimme luomaan lomakkeita ja tutustuimme POST/Redirect/GET -suunnittelumalliin. Tutustuimme tietokantojen käyttämiseen Spring-sovelluskehyksen tarjoamien tietokanta-abstraktioiden kautta ja loimme yhtä tietokantataulua käsitteviä web-sovelluksia. Harjoittelimme lisäksi polkumuuttujien käyttöä.

Vastaa lopuksi seuraavaan itsearviointikyselyyn ja keksi kurssimateriaalin toisesta osasta monivalintakysymys.

Pääsit aliluvun loppuun!

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!